Zkvalitnění ICT ve slušovské škole

Vyberte si digitální učební materiál dle seznamu.

ČÍSLO

PŘEDMĚT

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

NÁZEV SADY DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ

 AUTOR

ROČNÍK

01

M

Matematika a její aplikace

Číslo a proměnná - 7. ročník

Krupičková

7.

02

M

Matematika a její aplikace

Geometrie v rovině - 7. ročník

Krupičková

7.

03

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Produktivní řečové dovednosti v 8. a 9. ročníku

Krupičková

8., 9.

04

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Produktivní řečové dovednosti v 7. a 8. ročníku

Dlabaja

7., 8.

05

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Interaktivní  řečové dovednosti v 7. a 8. ročníku

Dlabaja

7., 8.

06

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Receptivní  řečové dovednosti v 9. ročníku

Dlabaja

9.

07

D

Člověk a společnost

Moderní doba

Šarman

9.

08

D

Člověk a společnost

Rozdělený a integrující se svět

Šarman

9.

09

D

Člověk a společnost

Objevy a dobývání, Počátky nové doby.

Šarman

8.

10

Z

Člověk a příroda

Regiony světa - Amerika, Asie

Janská

7.

11

Z

Člověk a příroda

Česká republika

Janská

8.

12

M

Matematika a její aplikace

Číslo a proměnná - 8. ročník

Janská

8.

13

Čjl

Jazyk a jazyková komunikace

Literární výchova - literární druhy a žánry - 6. ročník

Leblochová

6.

14

Čjl

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyková výchova - 6. ročník

Leblochová

6.

15

Vkz

Člověk a zdraví

Zdravý styl života a sociální rozvoj

Leblochová

9.

16

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjení, procvičování, upevňování gramatiky a slovní zásoby v 8. ročníku

Bursová (Dronková)

8.

17

M

Matematika a její aplikace

Číslo a proměnná - 6. ročník

Bursová (Dronková)

6.

18

M

Matematika a její aplikace

Dělitelnost - 6. ročník

Bursová (Dronková)

6.

19

Čjl

Jazyk a jazyková komunikace

Literární výchova - 7. ročník: antika - 19. století.

Kantová

7.

20

Čjl

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyková výchova - 7. ročník: nauka o významu slov, tvoření slov, tvarosloví, skladba, pravopis

Kantová

7.

21

Čj

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyková výchova - 1. ročník

Vojtěšková

1.

22

M

Matematika a její aplikace

Číslo a proměnná - 9. ročník

Šišková

9.

23

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Produktivní řečové dovednosti - 9. ročník (rozvoj slovní zásoby, upevňování gramatických jevů)

Šišková

9.

24

Čj

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyková výchova - 2. ročník

Vaňková

2.

25

Člověk a příroda

Biologie živočichů - hmyz

Bělín

7.

26

Člověk a příroda

Ptáci

Bělín

8.

27

Člověk a příroda

Nerosty

Bělín

9.

28

Fy

Člověk  a příroda

Elektromagnetické a světelné děje

Šavara

9.

29

Fy

Člověk a příroda

Pohyb těles a síly

Šavara

7.

30

Fy

Člověk a příroda

Látky a tělesa

Šavara

6.

31

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Receptivní řečové dovednosti - 3. ročník

Fialová

3.

32

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Produktivní řečové dovednosti - 5. ročník

Fialová

5.

33

Aj

Jazyk a jazyková komunikace

Komunikativní řečové dovednosti - 4. ročník

Fialová

4.

34

Čj

Jazyk a jazyková komunikace

Literární pojmy - 4. ročník

Dlabajová

4.

35

Čj

Jazyk a jazyková komunikace

Věcné čtení - 4. ročník

Dlabajová

4.

36

Vla

Člověk a jeho svět

Evropa - 5. ročník

Dlabajová

5.

37

Hv

Umění a kultura

Hudba kolem nás

Čalová

7.

38

Hv

Umění a kultura

Poslechové činnosti - hudební výchova 6. ročník

Čalová

6.

39

Hv

Umění a kultura

Svět hudby

Čalová

8.

40

M

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace: Číslo a proměnná

Elšíková

2.

41

M

Matematika a její aplikace

Geometrie v rovině a prostoru (1. a 2. ročník)

Elšíková

1., 2.

42

M

Matematika a její aplikace

Číslo a proměnná (1. ročník)

Elšíková

1.

43

Z

Člověk a příroda

Přírodní sféry Země

Nováková

6.

44

Z

Člověk a příroda

Světadíly - Evropa

Nováková

7.

45

Čjl

Jazyk a jazyková komunikace

Literární výchova - 9. ročník

Kantová

9.