Chemie

Seznam výukových materiálů - Chemie
Číslo Autor Název
 001 Bělín Vladimír Kyselina chlorovodíková
 002 Bělín Vladimír Kyselina sírová
 003 Bělín Vladimír Kyselina dusičná
 004 Bělín Vladimír Hydroxid sodný
 005 Bělín Vladimír Hydroxid vápenatý
 006 Bělín Vladimír Chemické reakce - Skladné
 007 Bělín Vladimír Chemické reakce - Rozkladné
 008 Bělín Vladimír Chemické reakce - Vytěsňovací
 009 Bělín Vladimír Chemické reakce - Podvojná záměna
 010 Bělín Vladimír Chlorid sodný
 011 Bělín Vladimír Síran měďnatý 
 012 Bělín Vladimír Uhličitan vápenatý
 013 Mrázková Mariana  Bezpečnost při práci 
 014 Mrázková Mariana   Zákon zachováni hmotnosti a hmotnostní zlomek 
 015 Mrázková Mariana  
Klasifikace chemických reakcí 
 016 Mrázková Mariana  Exotermické a endotermické reakce 
 017 Mrázková Mariana   Biokatalyzátory 
 018 Mrázková Mariana  
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 
 019 Mrázková Mariana   Redoxní reakce 
 020 Mrázková Mariana  
Hoření 
 021 Mrázková Mariana   Koroze 
 022 Mrázková Mariana   Elektrolýza
 023 Mrázková Mariana   Baketovova řada kovů 
 024 Mrázková Mariana   Galvanické články 
 025 Mrázková Mariana   Uhlík 
 026 Mrázková Mariana   Uhlovodíky 
 027 Mrázková Mariana   Alkany 
 028  Mrázková Mariana   Alkeny 
 029 Mrázková Mariana   Alkyny 
 030 Mrázková Mariana  Areny 
 031 Mrázková Mariana   Ropa 
 032 Mrázková Mariana   Zemní plyn 
 033 Mrázková Mariana   Uhlí 
 034 Mrázková Mariana   Průmyslově vyráběná paliva 
 035 Mrázková Mariana   Halogenderiváty uhlovodíků 
 036 Mrázková Mariana   Dusíkaté deriváty uhlovodíků 
 037 Mrázková Mariana  Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - alkoholy
 038 Mrázková Mariana   Alkoholické nápoje a lidský organismus 
 039 Mrázková Mariana   Vícesytné alkoholy 
 040  Mrázková Mariana   Ethery 
 041 Mrázková Mariana   Aldehydy
 042 Mrázková Mariana   Ketony
 043 Mrázková Mariana   Karboxylové kyseliny 
 044 Mrázková Mariana   Karboxylové kyseliny v domácnosti
 045 Mrázková Mariana   Estery 
 046 Mrázková Mariana   Soli karboxylových kyselin  
 047 Mrázková Mariana   Mýdla
 048 Mrázková Mariana   Význam a použití karboxylových kyselin 
 049 Mrázková Mariana   Lipidy 
 050 Mrázková Mariana   Lipidy, důležité přírodní látky 
 051 Mrázková Mariana Sacharidy - Monosacharidy
 052 Mrázková Mariana   Sacharidy - disacharidy 
 053 Mrázková Mariana   Sacharidy - polysacharidy 
 054 Mrázková Mariana  Fotosyntéza ve dne 
 055 Mrázková Mariana   Fotosyntéza v noci 
 056 Mrázková Mariana   Buněčné dýchání 
 057 Mrázková Mariana Kvašení
 058 Mrázková Mariana Bílkoviny
 059 Mrázková Mariana Funkce bílkovin
 060 Mrázková Mariana Nukleové kyseliny
 061 Mrázková Mariana Vitamíny rozpustné ve vodě
 062 Mrázková Mariana Vitamíny rozpustné v tucích
 063 Mrázková Mariana Hormony
 064 Mrázková Mariana Alkaloidy
 065 Mrázková Mariana Drogy
 066 Mrázková Mariana Chemizace
 067  Mrázková Mariana Životní prostředí a chemie
 068 Mrázková Mariana Chemický průmysl v České republice
 069 Mrázková Mariana Průmyslová hnojiva
 070 Mrázková Mariana Tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika
 071 Mrázková Mariana Plasty
 072 Mrázková Mariana Syntetická vlákna
 073 Mrázková Mariana Detergenty
 074 Mrázková Mariana Pesticidy
 075 Mrázková Mariana Hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
 076 Mrázková Mariana Léčiva
 077 Mrázková Mariana Návykové látky
 078  Mrázková Mariana Zdravá výživa
 079 Šůstek Miloslav Obecná chemie - úvod
 080  Šůstek Miloslav Vlastnosti látek
 081  Šůstek Miloslav  Směsi
 082 Šůstek Miloslav Voda
 083 Šůstek Miloslav Laboratorní práce č. 1
 084 Šůstek Miloslav  Vzduch
 085 Šůstek Miloslav Test
 086 Šůstek Miloslav Složení látek
 087 Šůstek Miloslav Chemická vazba
 088 Šůstek Miloslav Periodická soustava prvků
 089 Langerová Jana Chemické názvosloví
 090 Langerová Jana Názvosloví oxidů 
 091 Langerová Jana Oxidační číslo 
 092 Langerová Jana Oxidy 
 093 Langerová Jana  Kyslík 
 094 Langerová Jana  Kovy - železo, hliník 
 095 Langerová Jana  Měď a zinek 
 096 Langerová Jana  Kovy - slitiny 
 097 Langerová Jana  Stříbro 
 098 Langerová Jana  Kovy - zlato 
099 Langerová Jana Vodík
100 Langerová Jana  Brom a jod
101 Langerová Jana Fluor a chlor
102 Langerová Jana Méně známé kovy
103 Langerová Jana Uhlík a síra
104 Langerová Jana Křemík, dusík, fosfor 
105 Langerová Jana Halogenidy 
106 Langerová Jana Sulfidy 
107 Langerová Jana Kyseliny - obecný náhled 
108 Langerová Jana Zásady - obecný náhled 
109 Sukaný Jiří Vodní energie
110 Sukaný Jiří Solární energie
111 Sukaný Jiří Větrná energie 
112 Sukaný Jiří Biomasa
113 Sukaný Jiří

Geotermální energie 

114 Sukaný Jiří

Voda - zdroje, výroba pitné vody, čistota vody