Fyzika

Seznam výukových materiálů - Fyzika
Číslo

Autor

Název
001 Hasník Vít Fyzikální veličiny a jejich jednotky v soustavě SI
002 Hasník Vít Fyzikální veličiny a jejich jednotky v soustavě SI
 003 Hasník Vít Fyzikální veličiny  a jejich jednotky
 004 Hasník Vít Měření délky, hmotnosti, objemu
 005 Hasník Vít Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 006 Hasník Vít Magnetické vlastnosti látek - prezentace
 007 Hasník Vít Magnetické vlastnosti látek - pracovní list
 008 Hasník Vít Převody jednotek délky
 009 Hasník Vít Převody jednotek hmotnosti
 010 Hasník Vít Převody jednotek objemu
 011 Hasník Vít Převody jednotek obsahu
 012 Hasník Vít Převody jednotek délky - pracovní list
 013 Hasník Vít Převody jednotek hmotnosti
 014 Hasník Vít Převody jednotek objemu
 015 Hasník Vít Převody jednotek obsahu
 016 Hasník Vít Látky, tělesa a jejich vlastnosti - prezentace
 017 Hasník Vít Látky, tělesa a jejich vlastnosti - pracovní list
 018 Hasník Vít Gravitační síla a gravitační pole
 019 Hasník Vít Atomy a ionty
 020 Hasník Vít Atomy a ionty - pracovní list
 021 Němcová Lenka Mechanické vlastnosti plynů
 022 Němcová Lenka Skupenství látek
 023 Němcová Lenka Tání - tuhnutí
 024 Němcová Lenka Vypařování, kapalnění, sublimace, desublimace
 025 Němcová Lenka Opakování změn skupenství látek
 026 Pivodová Barbora Práce
 027 Pivodová Barbora Výkon
 028 Pivodová Barbora Účinnost
 029 Pivodová Barbora Polohová energie
 030 Pivodová Barbora Pohybová energie
 031 Pivodová Barbora Vnitřní energie
 032 Pivodová Barbora Teplo
 033 Pivodová Barbora Pístové spalovací motory
 034 Pivodová Barbora Tlak
 035 Pivodová Barbora Tlak v praxi
 036 Pivodová Barbora Třecí síla
 037 Pivodová Barbora Klid a pohyb tělesa
 038 Pivodová Barbora Dráha při rovnoměrném pohybu
 039 Pivodová Barbora Rychlost rovnoměrného pohybu
 040 Pivodová Barbora Průměrná rychlost pohybu tělesa
041 Pivodová Barbora Čas při rovnoměrném pohybu
 042 Pivodová Barbora Rovnovážná poloha páky
 043 Pivodová Barbora Užití páky
 044 Pivodová Barbora Kladky
 045 Pivodová Barbora Vlastnosti kapalin
 046 Pivodová Barbora Jak se přenáší tlak v kapalině
 047 Pivodová Barbora Účinky gravitační síly Země na kapalinu
 048 Pivodová Barbora Hydrostatický tlak
 049 Pivodová Barbora Archimédův zákon
 050 Pivodová Barbora Potápění, plování a vznášení se tělesa v kapalině
 051 Pivodová Barbora Shrnutí učiva I 
 052 Pivodová Barbora Shrnutí učiva II
 053 Pivodová Barbora Shrnutí učiva III
 054 Pivodová Barbora Shrnutí učiva IV 
 055 Pivodová Barbora Shrnutí učiva V
 056 Ondrášová Helena Vyjadřování hustoty
 057 Ondrášová Helena Hustoměr
 058 Ondrášová Helena Jednotky hustoty
 059 Ondrášová Helena Hustota výpočty I
 060 Ondrášová Helena Hustota výpočty II.
 061 Ondrášová Helena Výpočet hmotnosti tělesa
 062 Ondrášová Helena Jednotky času
 063 Ondrášová Helena Měření času
 064 Ondrášová Helena Jednotky teploty
 065  Ondrášová Helena Měření teploty
 066 Sovadina Libor Vesmír
 067 Sovadina Libor Slunce
 068 Sovadina Libor Planety sluneční soustavy
 069 Sovadina Libor Souhvězdí
 070 Sovadina Libor Jaderná energie 
 071 Sovadina Libor Měsíc
 072 Sovadina Libor Jaderná reakce
 073 Sovadina Libor Síla
 074 Sovadina Libor Skládání sil
 075 Sovadina Libor Rovnovážná poloha tělesa
 076 Sovadina Libor Elektrický proud
 077 Sovadina Libor Elektrické napětí
 078 Sovadina Libor Zdroje elektrického napětí
 079 Sovadina Libor Elektrický odpor
 080 Sovadina Libor Stejnosměrný a střídavý elektrický proud
 081 Sovadina Libor Zvuk
 082 Sovadina Libor Vlastnosti zvuku
 083 Sovadina Libor Detekce zvuku
 084 Sovadina Libor Lom světla
 085 Sovadina Libor Měření světla
 086 Sovadina Libor Odraz světla
 087 Sovadina Libor Optický klam
 088 Sovadina Libor Světelné zdroje
 089 Sovadina Libor Světlo
 090 Sovadina Libor Elektromagnetismus
 091 Sovadina Libor Elektřina
 092 Sovadina Libor Optické přístroje 
 093 Sovadina Libor Zákon setrvačnosti
 094 Sovadina Libor Zákon vzájemného působení těles
 095 Sovadina Libor Lidské oko
 096 Sovadina Libor Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe
 097 Sovadina Libor Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou
 098 Sovadina Libor Reostat
 099 Sovadina Libor Elektrická práce, výkon
 100 Šavara Pavel Shrnutí poznatků o mechanických vlastnostech plynů
 101 Šavara Pavel Kosmonautika
 102 Sovadina Libor Elektromotor
 103 Sovadina Libor Elektromagnetická indukce
 104 Sovadina Libor Vznik střídavého proudu
 105 Sovadina Libor Transformátor