Přírodověda

Seznam výukových materiálů - Přírodověda
Číslo Autor Název
001 Bartlová Zdeňka Savci Afriky - gepard
002 Bartlová Zdeňka Savci Afriky - lev
003 Bartlová Zdeňka  Savci Afriky - hroch
004 Bartlová Zdeňka Savci Afriky - žirafa
005 Bartlová Zdeňka Savci Afriky - slon
006 Bartlová Zdeňka Chování v mimořádných situacích
007  Bartlová Zdeňka Úrazy a poranění
008 Bartlová Zdeňka Chování v mimořádných situacích
009 Bartlová Zdeňka Úrazy a poranění
010 Dlabajová Světlana Návykové látky a zdraví
011 Bartlová Zdeňka Měsíc planety Země
012 Bartlová Zdeňka Planeta Země
013 Bartlová Zdeňka Počasí
014 Bartlová Zdeňka Studenokrevní živočichové
015  Bartlová Zdeňka Teplokrevní živočichové
016 Bartlová Zdeňka Počasí
017 Bartlová Zdeňka Podnebné pásy
018 Bartlová Zdeňka Zoologická zahrada
019 Bartlová Zdeňka Poznávání sluneční soustavy
020 Bartlová Zdeňka Souhvězdí

021

Krajíčková Renata Vzduch - základní podmínka života
022 Krajíčková Renata Vzduch - základní podmínka života
023 Krajíčková Renata Ropa
024 Krajíčková Renata Polární pás
025 Krajíčková Renata Polární pás
026  Krajíčková Renata Ryby sladkovodní a mořské 
027 Krajíčková Renata Ryby sladkovodní a mořské 
028 Krajíčková Renata Člověk zpracovává suroviny
029 Fridrichová Pavla  Sluneční soustava obecně
030 Fridrichová Pavla Objevování vesmíru 
031 Fridrichová Pavla Země a Měsíc
032 Fridrichová Pavla Společenství lesů – listnaté a smíšené
033 Fridrichová Pavla
Společenství lesů - jehličnaté
034 Fridrichová Pavla Živočichové žijící v lese - podzim
035 Fridrichová Pavla Živočichové žijící v lese - doplňování, poznávání
036 Fridrichová Pavla Zatmění Slunce
037 Koutná Jana Společenstva okolí lidských obydlí
038 Koutná Jana Společenstva polí
039 Koutná Jana Společenstva vod
040 Koutná Jana Lesní plody
041 Koutná Jana Houby jedlé
042 Koutná Jana Houby jedovaté
043 Koutná Jana  Přezimující živočichové
044 Koutná Jana Pomáháme živočichům v zimě
045 Elšíková Emilie  Rostliny v létě - plody
046 Elšíková Emilie  Rostliny v létě - byliny
047 Elšíková Emilie Živočichové v létě
048 Elšíková Emilie Člověk a příroda v létě
049 Elšíková Emilie Rostliny v zimě
050 Elšíková Emilie Volně žijící živočichové v zimě
051 Elšíková Emilie Horniny a nerosty
052  Elšíková Emilie  Energetické zdroje
053  Matušů Marie Voda - základní podmínka života
054 Matušů Marie Voda - základní podmínka života
055 Matušů Marie Sluneční teplo a světlo  
056 Matušů Marie Sluneční světlo a teplo
057 Matušů Marie

Život v oceánech a mořích  

058 Matušu Marie Život v oceánech a mořích
059 Matušů Marie Třídění rostlin
060 Matušů Marie Třídění rostlin
061 Vaňková Petra Růst rostlin na jaře
062 Vaňková Petra Rust rostlin na jaře 
063 Vaňková Petra Jarní rostliny na poli, louce a zahradě
064 Vaňková Petra Jarní rostliny na poli, louce a zahradě
065 Vaňková Petra Kvetoucí stromy a keře na jaře
066 Vaňková Petra Jarní rostliny - kvíz
067 Vaňková Petra Živočichové probouzející se ze zimního spánku
068 Vaňková Petra Živočichové na jaře a v létě - mláďata
069 Vaňková Petra  Živočichové - hádej, kdo jsem?
070 Vaňková Petra Stěhovaví ptáci
071 Vaňková Petra Hnízdění ptáků v okolí lidských obydlí
072  Vaňková Petra Hnízdění ptáků ve volné přírodě
073 Vaňková Petra Ptáci - Hádej, kdo jsem?
074 Vaňková Petra Domácí mazlíčci
075 Vaňkvá Petra Domácí mazlíčci
076 Boučková Marie Komunikace zvířat - savci
077 Boučková Marie Výprava do vesmíru
078

Boučková Marie

Třídění živých organizmů 
079 Boučková Marie Histrorie a současnost ochrany přírody v České republice
080 Boučková Marie Chráněná území v České republice
081 Boučková Marie Denní motýli
082 Boučková Marie Noční motýli
083 Boučková Marie Brouci
084 Boučková Marie Pavouci
085 Boučková Marie Dvoukřídlí
086 Boučková Marie Blanokřídlí
087 Boučková Marie Vlci
088 Boučková Marie Žraloci
089 Boučková Marie Ocasatí
090 Boučková Marie Bezocasí
091 Boučková Marie Hadi
092 Boučková Marie Ještěři
093 Boučková Marie Ptáci okolo naší školy
094 Boučková Marie Obratlovci - ptáci - papoušci
095 Boučková Marie Rostliny okolí naší školy
096 Boučková Marie Kostra
097 Boučková Marie Nervová soustava
098 Boučková Marie Rozmnožovací soustava
099 Boučková Marie Tropický pás - rostliny
100 Boučková Marie Tropický pás - živočichové
101 Boučková Marie Živočichové - ohrožené druhy - Tabír čabrakový
102 Boučková Marie Živočichové - ohrožené druhy - ptáci
103 Zdráhalová Petra Rostliny našich luk
104 Zdráhalová Petra Jedovaté rostliny
105 Zdráhalová Petra Léčivé rostliny
106 Zdráhalová Petra Živočichové našich luk
107 Zdráhalová Petra Živočichové našik luk - hmyz
108 Zdráhalová Petra Zemědělské plodiny
109

Zdráhalová Petra

Živočichové našich polí
110 Zdráhalová Petra Opylení a opylovači
111 Zdráhalová Petra Plevele
112 Zdráhalová Petra Ochranné zbarvení živočichů
113 Koždoňová Helena Živiny
114

Koždoňová Helena

Planety sluneční soustavy - malé planety
115 Koždoňová Helena Elektrárny a elektrická energie
116 Koždoňová Helena Elektrárny a elektrická energie
117 Koždoňová Helena Planety sluneční soustavy - velké planety
118 Koždoňová Helena Planety sluneční soustavy
119 Koždoňová Helena Mírný pás (obecně)
120 Koždoňová Helena Mírný pás (obecně)
121 Koždoňová Helena Mírný pás - stepi
122 Koždoňová Helena Mírný pás - stepi
123 Koždoňová Helena Mírný pás - Listnatý a smíšený les
124 Koždoňová Helena Mírný pás - Listnatý a smíšený les
125 Koždoňová Helena Mírný pás - Jehličnatý les, tajga
126 Koždoňová Helena Mírný pás - Jehličnatý les, tajga
127 Koždoňová Helena Tropický pás - tropický deštný les
128 Koždoňová Helena Tropický pás - tropický deštný les
129 Koždoňová Helena Tropický pás - savana
130 Koždoňová Helena Tropický pás - savana
131 Koždoňová Helena Tropický pás - poušť
132 Koždoňová Helena Tropický pás - poušť
133 Koždoňová Helena Člověk - oběhová soustava
134 Koždoňová Helena Člověk - svalová soustava
135 Koždoňová Helena Člověk - svalová soustava
136

Koždoňová Helena

Zdravé stravování           
137 Koždoňová Helena Zdravé stravování
138 Koždoňová Helena Zdravý životní styl
139 Koždoňová Helena Nakloněná rovina, kladka
140 Koždoňová Helena Nakloněná rovina, kladka
141 Koždoňová Helena Hvězdárna a planetárium, výzkum vesmíru
142 Koždoňová Helena Hvězdárná a planetárium, výzkum vesmíru
143 Uhříková Helena Příroda živá
144 Uhříková Helena Příroda neživá
145 Uhříková Helena Druhy ekosystémů
146 Uhříková Helena Neživá příroda - vzduch
147 Uhříková Helena Neživá příroda - voda
148 Uhříková Helena Neživá příroda - půda
149 Uhříková Helena Neživá příroda - slunce
150 Uhříková Helena Horniny vyvřelé
151 Uhříková Helena Horniny usazené 
152 Uhříková Helena Horniny přeměněné
153 Uhříková Helena Energetické suroviny
154 Uhříková Helena Délka
155 Uhříková Helena Hmotnost
156 Uhříková Helena Teplota
157 Uhříková Helena Čas
158 Krajčová Drahomíra Sluneční soustava obecně 
159  Krajčová Drahomíra  Souhvězdí 
160  Krajčová Drahomíra  Pohyby země + slunovrat a rovnodennost 
161  Krajčová Drahomíra Fáze měsíce
162 Krajčová Drahomíra  Ptáci 
163 Krajčová Drahomíra Společné znaky člověka s ostatními živočichy 
164 Krajčová Drahomíra Vývoj člověka 
165 Krajčová Drahomíra Oběhová soustava 
166 Krajčová Drahomíra Sexuální výchova 
167 Krajčová Drahomíra Puberta 
168 Galíková Eliška Houby 
169 Galíková Eliška Rostliny výtrusné 
170 Galíková Eliška Dělení rostlin podle místa růstu a užitku 
171 Galíková Eliška Kapr 
172 Galíková Eliška Obojživelníci  
173 Galíková Eliška Plazi 
174 Galíková Eliška Ptáci 
175 Galíková Eliška Savci  
176 Galíková Eliška Liška obecná 
177 Galíková Eliška Pes domácí
178 Galíková Eliška Kočka domácí 
179 Galíková Eliška Srnec obecný
180 Galíková Eliška Veverka obecná 
181 Galíková Eliška Prase divoké 
182 Galíková Eliška Zajíc polní 
183 Galíková Eliška Krtek obecný 
184 Galíková Eliška Hraboš polní
185 Galíková Eliška Křeček
186 Galíková Eliška Bažant 
187 Galíková Eliška Kuna 
188 Galíková Eliška Jelen lesní
189 Galíková Eliška Bezobratlí
190 Galíková Eliška Včela medonosná
191 Galíková Eliška Potrvání vazby rostlin, hub a živočichů
192 Galíková Eliška Druhy živých organizmů, jméno rodové a druhové
193 Krmášková Zdeňka Půda
194 Krmášková Zdeňka Podnebné pásy
195 Krmášková Zdeňka Botanické zahrady
196 Krmášková Zdeňka Zoologická zahrada
197 Krmášková Zdeňka Elektrické spotřebiče
198 Krmášková Zdeňka Plazi
199 Krmášková Zdeňka Dýchací soustava
200 Krmášková Zdeňka Trávící soustava 
201 Krmášová Zdeňka Dutina ústní
202 Krmášová Zdeňka  Vylučovací ústrojí
203 Krmášová Zdeňka Kůže
204 Krmášová Zdeňka Ochrana zdraví
205 Krmášová Zdeňka Třídění odpadů
206 Krmášová Zdeňka První pomoc
207 Krmášová Zdeňka  První pomoc a lidské tělo
208 Šindelářová Souhvězdí
209 Šindelářová Sluneční soustava - planety
210 Šindelářová Pohyby země
211 Šindelářová Fáze měsíce
212 Šindelářová Vodiče a nevodiče
213 Šindelářová Ptáci
214 Šindelářová Vývoj člověka (životní etapy)
215 Šindelářová Magnetické jevy
216 Šindelářová Elektrický obvod
217 Šindelářová Vznik učebnice
218 Vaculová Martina Slunce
219 Vaculová Martina Délka dne, roku, teplota (údaje o planetách sluneční soustavy)
220 Vaculová Martina Subtropický podnebný pás
221 Vaculová Martina Planeta Země
222 Vaculová Martina ČR - mírný podnebný pás (vegetace)
223 Vaculová Martina ČR - mírný podnebný pás (živočichové)
224 Vaculová Martina ČR - mírný podnebný pás (živočichové)
225 Vaculová Martina Vnější části lidského těla 
226 Vaculová Martina Vnější části lidského těla
227 Vaculová Martina

Vývoj lidského plodu

228 Vaculová Martina Zařízení k přijmu informací
229 Vaculová Martina Králík domácí
230 Vaculová Martina Kůň domácí
231 Vaculová Martina Tur domácí
232 Vaculová Martina Člověk
233 Vaculová Martina Prase domácí
234 Vaculová Martina Smysly člověka
235 Vaculová Martina Savci
236 Vaculová Martina Subtropický podnebný pás
237 Vaculová Martina Smysly člověka
238 Švecová Kateřina Člověk v přírodě
239 Švecová Kateřina Člověk v přírodě
240 Švecová Kateřina Zemní plyn
241 Švecová Kateřina Zemní plyn
242 Švecová Kateřina Přizpůsobivost rostlin a živočichů
243 Švecová Kateřina Přizpůsobivost rostlin a živočichů
244 Švecová Kateřina Zajímavosti ze světa obojživelníků
245 Švecová Kateřina Společné znaky člověka s ostatními živočichy
246 Švecová Kateřina Odlišujeme se od ostatních živočichů
247 Švecová Kateřina Odlišujeme se od ostatních živočichů
248 Švecová Kateřina Kolo - jednoduchý stroj
249 Švecová Kateřina Jednoduchý stroj - páka
250 Švecová Kateřina Páka, kolo - jednoduché stroje
251 Švecová Kateřina Člověk využívá sílu
252 Švecová Kateřina Člověk využívá sílu
253 Martincová Pavla

Rostliny našich polí

254 Martincová Pavla Člověk a příroda
255 Martincová Pavla Rostliny našich polí
256 Martincová Pavla Obiliny
257 Martincová Pavla Okopaniny, kvíz (okopaniny, obilniny)
258 Martincová Pavla Luskoviny
259 Martincová Pavla Olejniny, pícniny, textilní plodiny
260 Martincová Pavla Plevel je i bylina
261 Martincová Pavla Význam půdy
262 Martincová Pavla Význam lesů
263 Martincová Pavla Význam vodních ploch
264 Martincová Pavla Umíš chránit přírodu?
265 Pížová Marie Mapa Chřibů
266 Pížová Marie Kořenové a mechové patra Chřibska
267 Pížová Marie Bylinné patro Chřibska
268 Pížová Marie Keřové patro v Chřibech
269 Pížová Marie Lesní patra Chřibů
270 Pížová Marie Stromové patro - jehličnany Chřibska
271 Pížová Marie Listnaté stromy Chřibů
272 Pížová Marie Lesní patra - listnaté stromy
273 Pížová Marie Bezobratlí v Chřibech
274 Pížová Marie Lesní živočichové - obratlovci
275 Pížová Marie Lesní živočichové Chřibů
276 Pížová Marie Zvířata v zimě
277 Pížová Marie Zvířata v zimě - Péče myslivců, stopy zvířat v zimě
278 Elšíková Emilie Člověk a zdravá výživa
279 Dlabajová Světlana Návykové látky a zdraví