Zeměpis

Seznam výukových materiálů - Zeměpis
Číslo Autor Název  
001 Nováková Helena Vesmír a hvězdy  
002 Nováková Helena Měsíc  
003 Nováková Helena Planety sluneční soustavy  
004 Nováková Helena Opakování – vesmír, sluneční soustava
 
005 Nováková Helena Planeta Země  
006  Nováková Helena Měsíc a Země opakování

 

007 

Nováková Helena

Globus

 

008  Nováková Helena Globus - opakování  
009  Nováková Helena Časová pásma
 
010  Nováková Helena Určování zeměpisné polohy  
011  Nováková Helena Zariskuj  
012  Nováková Helena Mapy - opakování  
013  Nováková Helena Národní parky ČR - opakování  
014  Nováková Helena Národní Parky USA  
015  Nováková Helena Národní Parky Slovenska  
016  Nováková Helena Kácení Tropického Deštného lesa  
017  Nováková Helena Odpady na Zemi  
018  Nováková Helena Lesy na Zemi  
019  Nováková Helena Ochrana přírody  
020  Nováková Helena Krajina - prostředí, ve kterém žijeme  
021 Nováková Helena Životní prostředí  
022  Nováková Helena Vliv člověka na životní prostředí
 
023  Nováková Helena Přírodní zdroje a energie  
024  Nováková Helena Voda jako součást životního prostředí  
025  Nováková Helena Půdy v životním prostředí  
026  Nováková Helena Doprava a životní prostředí   
027  Nováková Helena Vliv životního prostředí na naše zdraví   
028  Nováková Helena Globální Ekologické problémy  
029  Nováková Helena Trvale udržitelný rozvoj  
030  Nováková Helena Opakování  
031 Nováková Helena Energie na Zemi  
032  Nováková Helena Černobylská Havárie  
033  Nováková Helena Národní Parky Afriky  
034  Nováková Helena Národní parky - opakování  
035  Nováková Helena Hospodářství  
036  Kořístková Jitka Hlavní město Praha  
037  Kořístková Jitka Středočeský kraj  
038  Kořístková Jitka Jihočeský kraj  
039   Kořístková Jitka Plzeňský kraj

 

040   Kořístková Jitka Karlovarský kraj  
041  Kořístková Jitka Ústecký kraj  
042   Kořístková Jitka Liberecký kraj  
043   Kořístková Jitka Královéhradecký kraj  
044   Kořístková Jitka Pardubický kraj  
045   Kořístková Jitka Kraj Vysočina  
046   Kořístková Jitka Jihomoravský kraj  
047   Kořístková Jitka Olomoucký kraj  
048   Kořístková Jitka Moravskoslezký kraj  
049  Kořístková Jitka Zlínský kraj  
050   Kořístková Jitka Kraje obklopené průmyslem  
051  Kořístková Jitka Kraje a jejich hospodářství  
052  Kořístková Jitka Kraje obklopené zemědělstvím  
053   Kořístková Jitka Obyvatelstvo a sídla  
054   Kořístková Jitka Zalidnění krajů  
055   Kořístková Jitka Opakování ČR v Evropě  
056  Krmášková Zdeňka Krajinná sféra  
057  Krmášková Zdeňka Stavba Země  
058  Krmášková Zdeňka Procesy v Litosféře  
059  Krmášková Zdeňka Atmosféra  
060  Krmášková Zdeňka Podnebí  
 061 Krmášková Zdeňka Hydrosféra  
062  Krmášková Zdeňka

Oceány a moře

 

063  Krmášková Zdeňka Vodstvo na pevnině  
064  Krmášková Zdeňka Pedosféra  
065  Krmášková Zdeňka Tropické lesy  
066  Krmášková Zdeňka Savany  
067  Krmášková Zdeňka Pouště  
068  Krmášková Zdeňka Subtropy a stepi  
069  Krmášková Zdeňka Lesy mírného pásu  
070  Krmášková Zdeňka Polární pás  
071 Langerová Jana

Severní Amerika - poloha, rozloha, povrch

 

072 Langerová Jana Severní Amerika - vodstvo a podnebí  
073  Langerová Jana Severní Amerika – podnebí, přírodní krajiny  
074  Langerová Jana Severní Amerika - obyvatelstvo  
075  Langerová Jana Severní Amerika - státy  
076  Langerová Jana Severní Amerika - sídla  
077  Langerová Jana Severní Amerika - Hospodářství  
078  Langerová Jana Jižní Amerika - Poloha, rozloha, povrch  
079  Langerová Jana Jižní Amerika - Vodstvo  
080  Langerová Jana Jižní Amerika - podnebí, přírodní krajiny  
081 Langerová Jana Jižní Amerika - obyvatelstvo  
082 Langerová Jana Jižní Amerika - Státy  
083 Langerová Jana Jižní Amerika - Sídla  
084 Langerová Jana Jižní Amerika - Hospodářství  
085 Langerová Jana Amerika - přírodní zajímavosti  
086 Šůstek Miloslav

Politická mapa dnešního světa - Závislé a nezávislé státy

 

087 Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Poloha, rozloha, lidnatost  
088 Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Státní hranice  
089 Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Státní zřízení  
090 Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Správní členění  
091 Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Způsob vlády  
092  Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Stupeň rozvoje států světa /1.  část/  
093 Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Stupeň rozvoje států světa /2.  část/  
094 Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Mezinárodní politické organizace a seskupení  
095 Šůstek Miloslav Politická mapa dnešního světa - Ohniska neklidu v současném světě  
096 Šafářová Miluše

Česká republika - Poloha, rozloha

 

097 Šafářová Miluše Česká republika - Územní vývoj států  
098 Šafářová Miluše Česká republika - Geologický vývoj  
099 Šafářová Miluše Česká republika - Přírodní zdroje, suroviny  
100 Šafářová Miluše

Česká republika - Povrch

 

101 Šafářová Miluše Česká republika - Podnebí  
102 Šafářová Miluše Česká republika - Vodstvo  

103

Šafářová Miluše Česká republika - Půdní pokryv  
104 Šafářová Miluše Česká republika - Živá příroda  
105 Šafářová Miluše Česká republika - Obyvatelstvo  
106 Šafářová Miluše Česká republika - Sídla  
107 Šafářová Miluše Česká republika - Hospodářství  
108 Šafářová Miluše Česká republika - Průmysl a rozmístění  
109 Šafářová Miluše Česká republika - Průmysl odvětví  
110 Šafářová Miluše Česká republika - Zemědělství - vývoj, půdní fond  

111

Šafářová Miluše

 Česká republika - Zemědělská výroba

 

112

Šafářová Miluše

Česká republika - doprava a spoje

 

113

Šafářová Miluše

Česká republika - Služby

 

114

Šafářová Miluše

Česká republika - Cestovní ruch a rekreace

 

115

Šafářová Miluše 

Česká republika a svět

 

116

Kalandrová Jana

Evropa - Jižní Evropa

 

117 

 Kalandrová Jana

Evropa - Itálie a Řecko

 

118  Kalandrová Jana

Evropa - Španělsko a Portugalsko

 

119  Kalandrová Jana

Evropa - Severní Evropa

 

120  Kalandrová Jana

Evropa - Norsko a Švédsko

 

121  Kalandrová Jana

Evropa - Finsko, Dánsko, Island

 

122 Kalandrová Jana

Evropa - Pobaltské státy

 

123  Kalandrová Jana

Evropa - Západní Evropa

 

124 Kalandrová Jana

Evropa - Británie a Irsko

 

125 Kalandrová Jana

Evropa - Francie

 

126 Kalandrová Jana

Evropa - Země Beneluxu

 

127 Kalandrová Jana

Evropa - Střední Evropa

 

128 Kalandrová Jana

Evropa - Německo

 

129 Kalandrová Jana

Evropa - Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko

 

130 Kalandrová Jana

Evropa - Slovensko, Polsko, Maďarsko

 

131 Kalandrová Jana

Evropa - Jihovýchodní Evropa

 

132 Kalandrová Jana

Evropa - Rumunsko a Bulharsko

 

133 Kalandrová Jana

Evropa - Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Albánie

 

134 Kalandrová Jana

Evropa - Východní Evropa 

 

135 Kalandrová Jana

Evropa - Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko

 

136 Štefaníková Jarmila

 Afrika - Ostrovy Afriky

 

137 Štefaníková Jarmila

 Afrika - Republika Jižní Afrika

 

138 Štefaníková Jarmila

 Afrika - Jezera v Africe

 

139 Štefaníková Jarmila

 Hospodářství - Pouště v Africe

 

140 Štefaníková Jarmila

 Hospodářství - Národní parky Afriky

 

141 Nováková Helena

 Hospodářství - Hospodářské organizace

 

142 Nováková Helena

 Hospodářství - Hospodářské organizace - opakování

 

143 Nováková Helena

 Hospodářství - Jádrové a periferní oblasti

 

144 Nováková Helena

 Hospodářství - Světové zemědělství

 

145 Nováková Helena

 Hospodářství - Rostlinná výroba

 

146 Nováková Helena

 Hospodářství - Živočišná výroba

 

147 Nováková Helena

 Hospodářství - Světový průmysl

 

148 Nováková Helena

 Hospodářství - Průmyslové oblasti - opakování

 

149 Nováková Helena

 Hospodářství - Těžba nerostných surovin

 

150 Nováková Helena

 Hospodářství - Celosvětová těžba

 

151 Nováková Helena

 Hospodářství - Energetika a těžký průmysl

 

152 Nováková Helena

 Hospodářství - Spotřební průmysl

 

153 Nováková Helena

 Hospodářství - Doprava

 

154 Nováková Helena

 Hospodářství - Druhy dopravy

 

155 Nováková Helena

 Hospodářství - Zajímavosti z dopravy